Przejdź do formularza
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat dedykowanych rozwązań dla szpitali.

NOT Informatyka Sp. z o. o. jest firmą świadczącą usługi w obszarze technik informacyjnych.
To między innymi usługi wsparcia biznesowego w obszarze IT, optymalizacji procesów czy tworzenia dedykowanych rozwiązań wykorzystujących technologie informatyczne.
 
ZESTAW ZAAWANSOWANYCH NARZĘDZI I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA SZPITALI

Termin spotkania: 21.01.2022r. r. godzina 10.00-12.00

Miejsce spotkania: Platforma VMS - NOT Informatyka
Link do spotkania zostanie wysłany po rejestracji

PROGRAM Spotkania

1. Wprowadzenie
Kamil Wójcik - prezes NOT Informatyka

2. System Pracy Grupowej

W dobie komunikacji elektronicznej poczta stanowi podstawowe narzędzie, które uzupełnione o system rozdzielania zadań, pracę w oparciu o wspólne kalendarze, zbiory kontaktów i plików, stanowią doskonałe rozwiązanie klasy korporacyjnej. Wdrożenia realizowane przez NOT Informatyka opierają się na ugruntowanych narzędziach typu Exchange, zapewniając maksymalizację efektywności i minimalizację kosztów utrzymania.
 
Narzędzie oferuje możliwości tworzenia zdarzeń, zadań, przypisywania ich do uczestników, wysyłania powiadomień za pośrednictwem emaila a także szybki bezpośredni czat czy bezpośrednie edytowanie dokumentów w trybie online. Użytkownik ma do dyspozycji przystępny panel aplikacji, który zawiera między innymi kreator kalendarza, pozwalający na optymalny dobór czasu spotkań grupowych, zakładkę zadań, a także listę współużytkowników danej organizacji.


3. Wsparcie techniczne

Prawidłowe funkcjonowanie szpitali wiąże się z utrzymaniem wykwalifikowanej kadry specjalistów reagujących na wszelkiego rodzaju incydenty czy odstępstwa od przyjętych procesów. Inżynierowie wsparcia technicznego NOT Informatyka to zespół reagujący na wszelkie nieprawidłowości powierzonych pod opiekę zasobów zarówno sprzętowych jak i programowych.  


Dedykowane aplikacje zdalnej pomocy w sposób bezpieczny zapewniają dostęp do wszelkiego rodzaju urządzeń pozostających pod opieką, skracając jednocześnie czas reakcji nawet do 10minut od momentu zgłoszenia.

Dla najbardziej wymagających NOT Informatyka wdraża własne rozwiązania i mechanizmy monitorowania urządzeń, w tym stacji roboczych i sprzętu sieciowego, informując o potencjalnej możliwości wystąpienia awarii jeszcze przed jej wystąpieniem. Zastosowanie technologii przewidywania incydentu minimalizuje ryzyko nieplanowanego wyłączenia z użytku stanowisk pracy.4. VMS Virtual Meeting System

Bezpieczna, wiarygodna komunikacja, podczas której zachodzą procesy decyzyjne kształtujące kierunek rozwoju podmiotu jest podstawą realizacji codziennych zadań.

Ograniczenia wynikające z braku możliwości realizacji spotkań bezpośrednich, niezależnie od przyczyn ich powstawania, niwelowane są przez narzędzia komunikacji zdalnej. Istnieje wiele rozwiązań na rynku natomiast system opracowany przez inżynierów NOT Informatyka integruje w sobie zarówno mechanikę spotkań za pośrednictwem Internetu jak i wiarygodnego podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym w formie głosowań lub wyborów.

Funkcjonalności głosowań i podejmowania decyzji

Przebieg obrad ciał decyzyjnych ułatwiają dodatkowo funkcjonalności między innymi zapisu audio-wizualnego z przebiegu głosowania, definiowania list wyborczych oraz metod głosowań, automatycznego liczenia kworum, wyświetlania wyników i udziałów, eksportu wyników oraz listy decydentów do pliku, umożliwiając natychmiastowe podpisanie podpisem kwalifikowanym lub za pomocą ePUAP, eksportu listy głosujących dla głosowań jawnych, głosowania udziałami oraz uprawnienia dla grup głosowań, wykluczania z głosowań osób nie posiadających praw do podejmowania decyzji.Z poważaniem

Tomasz Dunaj

570390588 

NOT Informatyka Sp. z o. o. 
ul. Tadeusza Czackiego 3/5 lok. 304, 00-043 Warszawa 
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000435790 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał Zakładowy w wysokości 25.000zł w całości opłacony. 
NIP: 5252539250, REGON:146333470 

Dumnie rozwijamy Portal eNOT.pl dostępny pod adresem http://www.enot.pl 
Partner strategiczny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 
Partner strategiczny Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY